TURKISH ROMANIAN BULGARIAN ITALIAN ESPAÑOL ENGLISH
PROJE ORTAKLARI

 

BÜYÜK ORTADOĞU SAĞLIK VE EĞİTİM VAKFI (BOSEV)

 

Açıklama: https://lh4.googleusercontent.com/vAqz7T19wZIbqOB-O4OUfljWaF_ejY1C9tCkQ_qiFU2uVqZ6ecWUL143o1_AGLZf2j1HvlIPZtpp94DJn03jBSHTpFzj7ZdTFOUaNrmFRv3P1mNtMiIM9Y792KOwMmcrrUKIdZnSsBbVLsADXw

Büyük Ortadoğu Sağlık ve Eğitim Vakfı, BOSEV (Büyük Orta Doğu Sağlık ve Eğitim Vakfı, BOSEV), topluma Sağlık, Eğitim ve Ekonomik alanlarda hizmet vermek üzere kurulmuştur.

BOSEV, kırsal alan nüfusu ve düşük gelirli nüfus için çok sayıda indirim için ücretsiz sağlık taraması hizmeti sunmaktadır.

BOSEV ayrıca, tüm sağlık ve hijyen konularında eğitim veren Ankara'nın tamamında ücretsiz kişisel gelişim kursları vermektedir. Bu durumda, sağlık sektöründen profesyonellerin çoğu, topluma sağlık konularında bilinç vermek için BOSEV'e katılmaktadır.

BOSEV, modern tıbbın gerektirdiği her türlü araç ve teçhizatın tüm maliyetlerini karşılayacak veya / ve eğitim alanında her türlü sağlık tesisi kurmaları için topluma fayda sağlayıp sağlamadıkları konusunda ücretsiz olarak Ar-Ge çalışmalarına sahiptir.

Vakfın yönetim kurulunda çalışan 5 gönüllü personeli, sağlık sektöründe çalışan merkezlerde, kurumlarda, hastanelerde, tıp merkezlerinde, aşağıdaki firmalarda çalışan profesyonellere eğitim vermek üzere gönüllü olarak çalışan 50 çalışanı bulunmaktadır.

Aşağıdaki kurumlar adına devam eden tıbbi faaliyetlerde, Ankara / Türkiye'nin dört bir yanındaki 400 personeli kapsayan geniş bir sağlık hizmetleri ağımız var:

Hastane
www.ortadoguhastaneleri.com.tr

Sağlık Merkezi
www.ortadoguasgtip.com

Medya şirketinin birkaç periyodik tıbbi yayını var.
www.dntortadoguyayincilik.com periyodik tıbbi yayınları ile

Bitkisel tedavi merkezi, Dermatoloji klinikleri, tıbbi ekipman şirketi ve bir tane daha büyüğü, bir hastane.

Ulusal projelerde gösterilen başarının ardından vakıf, uluslararası alanda özellikle Avrupalılarda başarısını sürdürmeyi hedeflemiştir. Sağlık sektörü için ortak çözümler tartışmak ve bulmak Avrupa merkezli projede birlikte olmanın daha kolay bir yoludur. Bu kavramda, temelde yukarıda paylaşılan sağlık sektörü kurumları için çalışan vakıf ve üye kadrosu, sağlık iyileştirme ile ilgili tüm alanlarda olduğu gibi, her zaman olduğu gibi, yenilikçi çıktılar üretmek için çalışıyor.

Büyük Ortadoğu Medikal Basın Şirketi DNT Ortadoğu Yayıncılık, tüm proje avantajlarını tıp sektörü çalışanları ile paylaşıyor, hedef grupları her zaman olduğu gibi periyodik yayınlarıyla yapıyor.

Tıp merkezleri, klinikler, hastaneler ve tüm personeli gibi Büyük Ortadoğu grubu şirketleri, Büyük Ortadoğu Sağlık ve Eğitim Vakfı, BOSEV adına devam eden tüm faaliyetlerde olduğu gibi, her zaman olduğu gibi tüm proje sürecine ve kazanımlarına katkıda bulunuyor. Kuruluş, BOSEV)

Genel olarak 5, polikliniklerimizde çalışan toplam 10 profesyonel, bu projede açıklanan sorunun çözümüne büyük katkı sağlayabilecek kayda değer çıktılar üretmek için bu projeden sorumludur. Aynı zamanda Türkiye'de de olmak üzere Ankara'nın her yerinde kullanılmak üzere eşsiz bir içeriktir. Yaygın bir okuyucu kitlesine sahip tıbbi kitapların, dergilerin, araştırma dergilerinin sahibi olan BOSEV, çıktıları okuyan, kullanan ve uygulayan çok sayıda hedef grup üyesine ulaşmayı mümkün kılan başka bir fırsattır.

Büyük Ortadoğu Sağlık ve Eğitim Vakfı, BOSEV (Büyük Orta Doğu Sağlık ve Eğitim Vakfı, BOSEV) önceki tüm deneyimlerini Avrupa'ya taşımakta ve konsorsiyum üyeleri tarafından toplanan en iyi uygulamaları ve uygulamaları birleştirmektedir.

www.bosev.org

 

 

CPIP-ÇOMÜNITATEA PENTRU INVATAREA PERMANENTA (CPIP)

 

Açıklama: https://lh5.googleusercontent.com/whw88bq6IfqoUCqD9XhkUWiDfkaA9LyTY4DvOYihXi12oDDpkhetmE4YHQNyGzJTsxbMtvdwguaCe2y5dDTYLgpYcZfh0YN7g6hddai9IO1l_ZvC3kxks6Am_r_IG2ScxZTGRSfVbARxcjbKVg

CPIP-ÇOMÜNITATEA PENTRU INVATAREA PERMANENTA, 2010'dan beri yaşam boyu öğrenme alanında çalışan bir Romen STK'dır. CPIP, eğitim, tarım ve sosyal alanlarda aktif olan özel bir kurumdur. Kurum, “toplumda öğrenme” kavramını ve uygulamasını hayata geçirmek için tutarlı bir strateji geliştirmeye tüm topluluk üyelerinin aktif katılımı yoluyla yaşam boyu öğrenme kültürünü desteklemeyi amaçlamaktadır.

CPIP, tüm faaliyetlerini bir öğrenme topluluğu geliştirmede uygun bir alternatif yaratma yönünde yönlendirmeyi amaçlamaktadır. CPIP ekibi, son derece etkili eğitim seansları sunma ve sürdürmede, en gelişmiş öğretim materyallerini yaratmada, hedef grupların ihtiyaçlarını belirleme ve boşluğu doldurmada deneyimlidir. CPIP ayrıca konferanslar, seminerler, çarpan etkinlikleri, kısa süreli veya uzun süreli eğitim / öğretim oturumları, toplantılar ve Avrupa projelerini koordine etme konusunda uzmanlığa sahiptir. CPIP, toplumların kültürel, eğitsel, ekonomik ve sosyal büyümesini ana amaç olarak kullanır.

Yukarıdakileri desteklemek için, CPIP kuruluşu aşağıdaki hedeflere sahiptir:
- Eğitim kurumunun toplum yaşamına karşı farkındalığını ve katılımını artırmak ve tüm sosyal aktörlerle bağlantılar oluşturmak;
- Tarım sektöründe eğitim sağlama konusunda deneyim;
- Tüm topluluk üyelerinin eğitim ve sosyal gelişimi için uygun ortamı sağlamak;
- Sosyal ve eğitim araştırmalarının geliştirilmesi;
- Kültürel tanıtım ve yaşam boyu öğrenme pratiği;
- Eğitim kampanyalarının başlatılması, geliştirilmesi ve desteklenmesi;
- Ulusal ve uluslararası kurum ve uzmanların aktif katılımıyla kurslar, eğitim seminerleri, uzman atölye çalışmaları ve diğer etkinlikleri düzenlemek;
- Yaşam boyu öğrenmenin kültürünü ve uygulamasını teşvik etmek;
- Ulusal ve uluslararası etkinlikler geliştirerek yaşam boyu öğrenmenin desteklenmesi.

www.cpip.ro

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (ÇOMÜ)

Açıklama: https://lh5.googleusercontent.com/TDYhK1wtKW5-sRmLVUVg0Tn_EFRdqw7sn1ITC2hTxlRP9Gdlrr9LBDzG6azHdcG2WGwm29TgrDlBaESm1mj1KqXlsEnvNGXUle12uR4H00jxJX73xF9AogfjINmz6bzJZyW2OPRIRtoOrZcPxQ

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMU) 1992 yılında kurulmuş olup, yeni statüsü ve Türkiye'nin geniş genç nüfusundan aldığı üniversite, yeni fakülte ve kolejlerin açılışını düzenleyen öğrenci, personel ve tesis sayısı açısından hızla gelişmiştir. Üniversite, 10 fakültede, 2 teknik okul ve 11 meslek yüksekokulunda 1600 akademik personel tarafından verilen çok çeşitli programlara katılan 45.000'in üzerinde öğrenciye sahiptir.

ÇOMÜ Üniversitesi Ziraat Fakültesi, mezuniyet sonrası eğitim ve araştırma, bilimsel ve profesyonel faaliyetlerde yüksek lisans, devlet, bölgesel, ulusal ve küresel düzeylerde tarım endüstrisine hizmet konusunda mükemmelliğe kendini adamıştır. Fakülte personeli ve öğrenciler araştırma yoluyla bilginin keşfedilmesi ve aktarılmasıyla uğraşmışlardır ve tarım paydaşları ile ortaklık kurarak tarım ve yükseköğretimdeki değişiklik ve zorluklara yönelik öngörme ve etkili bir şekilde yanıt vermeye hazırdırlar.

Tıp Üniversitesi en iyi içeriği üretmek için Proje ekibini destekliyor. ÇOMÜ, Avrupa projesini yaygın ağında, en gelişmiş araçlarını kullanarak yaygınlaştırma deneyiminden dolayı bu projede yayılmadan sorumlu ortaktır. SAĞLIKLI proje için çalışmak üzere seçilen profesyonellerden oluşan ekip, proje konularının kapsadığı alanlarla ilgili uzmanlıklarından dolayı başarı elde etmesini sağlayacaktır.

www.COMU.edu.tr


FONDAZIONE ISTUD PER LA CULTURA D'IMPRESA E DI GESTIONE (ISTUD)

 

Açıklama: https://lh3.googleusercontent.com/uCXLg__zEj1tLaGfjU-8Vj21pIW1NDp7AfVtghuNtHllkTj1968-vZ2JYYB3Q0bxNUEHWRI0MrB88QVpqxyorFBbWUuClsjcliAY8sqc6JVdCb995gVIpZYReML3M6PKGG3ae8IvH6-TJ9DUqA

LA CULTURA D'IMPRESA'DAN GESTIONE'DEN FONDAZIONE ISTUD (ISTUD)
İSTUD Vakfı, Avrupa'da yürütme eğitimi, ileri yaşam boyu öğrenme ve yönetim araştırması alanında faaliyet gösteren bağımsız bir okuldur. İSTUD 1970 yılında Assolombarda (İtalya'nın en önemli sanayi kuruluşu) ve bir grup İtalyan ve çokuluslu şirket girişimi ile kuruldu. 2005'ten itibaren ISTUD, bağımsız gelişmiş yönetim araştırma ve eğitim merkezi olarak, teori ile pratik arasında, akademi ile meslek dünyası arasında bir “köprü” görevi gören özel bir kar amacı gütmeyen kuruluş haline geldi. Misyonu, kurumsal sosyal sorumluluk, çok kültürlülük, profesyonel dürüstlük ve değer üretmeye dayalı bir yönetim kültürünü birleştirmek ve yaymaktır.
ISTUD'un geliştirdiği çeşitli inisiyatiflerin temelinde, işletmelerin, organizasyonların, yöneticilerin ve girişimcilerin dikkatini çeken en önemli sorulara yönelik ve güncellenen bir bilginin geliştirilmesiyle birlikte sürekli bir araştırma ve yenilik vardır. ISTUD, 2008'den beri, gençlerin iş piyasasına ilk kez yaklaşmakta olan davranışlarını ve mesleki seçimlerini belirleyen özellikleri, beklentileri ve değerleri anlamak için "Gençler ve İş" Kalıcı Araştırma Programı yürütmektedir. ISTUD, EFMD ve ABIS Toplum İş Akademisi üyesidir, Sorumlu Yönetim Eğitimi İlkeleri PRME BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni kabul eder ve AB ve diğer ilgili uluslararası bağışçılar tarafından finanse edilen birçok uluslararası projeyi yönetmiştir (Dünya Bankası, IFC, ETF ).

ISTUD Vakfı, uluslararası karşılaştırmalı araştırma faaliyetinin geliştirilmesine dayanan (İtalya'da ve diğerlerinde proje ortaklarıyla işbirliği içinde), nicel ve nitel metodolojiler kullanarak masa üstü ve saha çalışmaları konusunda uzun yıllara dayanan deneyime sahiptir. Ülkeler) projeyi incelemek ve analiz etmek.

ISTUD Vakfı, tüm proje aşamalarına katılıyor ve destek veriyor, proje etkinliklerine ve koordinasyon toplantılarına aktif olarak katılıyor ve hem yerel, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde ilgili sömürü ve yayma faaliyetlerini sürdürüyor. İSTUD, çeşitli faaliyet alanlarında eğitim programları geliştirme konusunda geniş bir deneyime sahiptir ve sağlıklı yaşam biçimlerinin destekçisidir.

ISTUD Vakfı'nın Sağlık ve Refah Alanı, bakım süreçlerinde teşhis, tedavi ve rehabilitasyon yollarının yönetimi için araştırma faaliyetlerini planlar ve gerçekleştirir. Ayrıca, Sürekli Tıp Eğitimi ve MIUR (Eğitim, Üniversite ve Araştırma Bakanlığı) lisanslı bir araştırma merkezi için bir eğitim merkezi sağlayıcısıdır ve bekar profesyoneller, bakım ekipleri ve organizasyonlar geliştirerek bakımın iyileştirilmesi ile ilgilenmektedir.

Sağlık ve Refah Alanı, sürdürülebilirliği özenli ve hasta, profesyonel ve sağlık bakımlarının gerçek ihtiyaçlarını ve değerlerini birbirine bağlayabilen bir yönetim geliştirmek için Kamu ve Özel Sağlık alanındaki organizasyonel dinamikleri kavramaya kararlıdır.
www.istud.it

Pietro Giannone 9 Üzerinden, Milano


Association "BULGARIA TRAINING"

Açıklama: https://lh6.googleusercontent.com/zttt0g9uVPoJmqmigSKUuQZ_Rx_XrvHoOTJzvmdgklzmRL_uNpGLPqxiscmGi-F7aR0jK_haARHIwcOn1jA1R-QnxO9Yn5lY3ta_ENfWxHFdHqfQYew1Wi1aF08sKiL35POsdGoHhDiCNveydg

Birlik BULGARİSTAN EĞİTİM 2006 yılında Sofya, Bulgaristan'da kurulan kar amacı gütmeyen bir organizasyondur.

Organizasyon Avrupa ortaklarıyla çeşitli alanlarda çalışmaktadır. BG Training, Bulgaristan'ın AB ülkelerinden gelen öğrenciler için AB Hareketlilik programları ile ev sahibi ve aracı kuruluş olarak çalışmakta ve ayrıca Bulgar Belediyeleri, Üniversiteler, Liseler ve STK'larla çalışmaktadır. Yenilik Aktarımı, Bölgesel Kalkınma, İyi Uygulama Değişimi ve Kültürlerarası Değişim projelerine dahil edilmesi mümkün olmuştur.

Bulgaristan Eğitimi, çeşitli hedef gruplar için seminerler, kurslar ve mesleki eğitimler düzenlemektedir.

2007-2014 döneminde, Bulgar Belediye Başkanları, kamu yönetimi temsilcileri ve kırsal bölgelerden gelen yerel temsilciler için çok sayıda resmi ziyaret, eğitim ve atölye çalışması düzenlendi. Bulgaristan Eğitim tarafından gerçekleştirilen bu faaliyetlerin temel amacı, AB'deki en iyi uygulamaları paylaşarak yararlı ve başarılı bir deneyim alışverişi yapmaktır.

BG Eğitim, ortaklarımızın ve müşterilerimizin taleplerine göre ayarlanmış hizmetler sunan esnek bir şirkettir. Bulgaristan Eğitimi farklı türden etkinlikler düzenlemektedir (konferanslar, profesyonel ziyaretler, festivaller ve uluslararası toplantılar) ve çeşitli alanlarda ve AB programlarında Avrupa uluslararası projelerinde etkin bir ortaktır.
2006 - 2017 dönemi için “BULGARİSTAN EĞİTİMİ”, Leonardo ve Erasmus “Gençlik Programı” programı ile 300'ün üzerinde atölye çalışması, profesyonel ziyaretler, seminerler, dil kursları ve bir dizi kültürel alışveriş düzenledi. Örgütümüz tarafından alınan 500'den fazla yabancı stajyer, profesyonel stajını Bulgar şirketlerinde Avrupa eğitim programları ile bulmuştur.

Kursiyerlere transferler, dil kursları, staj sırasındaki konaklama, kültürel geziler düzenlenmesi ve yabancı dil ortamlarına entegrasyonlarına yardımcı olmaları ve kursiyerlerimizin tüm faaliyetlerinin günlük olarak izlenmesi ve başarılı entegrasyonlarına yardımcı olmaları için kurslar düzenlenmesi.

www.bulgariatraining.bg

 

DEFOIN Formacion para el Desarrollo y la Inserción

Açıklama: https://lh6.googleusercontent.com/BUAOm7sKf4uVI9LfUockV8ycqiGakcqxczUSPYUq4HwZOjyqj_dyJGML7FP6Yie0qxN7hCdSzT6ZD-EtOe3iC49pz_8yIyURZWJ0ZlQYG3kQHqHG9JlSNhAX4jFkQErTZZlvoXHOU99IXlUZDQ

Kariyer Gelişimi ve Entegrasyonu (DEFOIN), 2009 yılında, istihdamın ve işsiz işçilerin İstihdam ve İşe Alma Eğitimini teşvik etme fikriyle, ekonomik krizin ve işçilerin beceri gereksinimlerinin olduğu bir zamanda önemli bir görevdi.

DEFOIN, eğitim planlarının kapsamlı yönetimi konusunda geniş deneyime ve ayrıca işletmelere ve çalışanlara ve işsizlere yönelik sürekli ve mesleki eğitim tasarım, yönetim ve sunum ihtiyacına yönelik özel çözümler sunmaktadır.

Her projeyi en iyi başarı garantisi ile analiz eden, tasarlayan ve geliştiren yüksek nitelikli profesyonellerden oluşan ekibiyle.

Her zaman yönetilen eğitim planları DEFOIN, öğrencilerin becerilerini geliştirmek, işgücü piyasasına iyileştirme ve entegrasyon, bilgilerini genişletme ve güncelleme arayışı içindedir. Tüm çalışanların ve kuruluşların verimliliğini artırmak, karlılığı artırmak ve her iki hizmetin kalitesini artırmak için nihai amacı.
DEFOIN tarafından yönetilen planlar hem istihdam edilen hem de işsizlere yönelik eğitim ve ayrıca şirketin eğitim talebini sunar.

Ulusal Mesleki Yeterlilikler Kataloğu ile bağlantılı eğitim provizyonu ile edinilen becerilerin akreditasyonunun artan önemini göz önünde bulundurarak, DEFOIN, KIRMIZI MERKEZLER ORTAKLIĞI ile İdare ve Yönetim (ADG) dallarında Profesyonellik Sertifikalarının verilmesine liderlik eden eğitim verir, Ticaret ve Pazarlama (COM), Bilgisayar ve İletişim (IFC) Konaklama ve Turizm (HOT), Sağlık (SAN) ve Sosyo Kültürel Hizmetler (SSC), Kişisel İmaj (IMP).

DEFOIN, özellikle bir mesleğe girmek ya da bir işte terfi etmek isteyen herkesi hedef alan, proje gerekçelendirme mesleki eğitimini öğretir, yönetir ve uygular.
Merkezler, istihdam için mesleki eğitim sağlanması için Endülüs, Castilla la Mancha ve Madrid'de kayıtlı ve / veya akredite edilmiştir. Benzer şekilde, Murcia'da onay bekleyen merkezlerimiz de var.

DEFOIN ayrıca, ülke çapında dağılmış ve farklı profesyonel ailelerin eğitiminde profesyonellik sertifikalarının verilmesine yol açacak şekilde akredite olmuş 180'den fazla işbirliği merkezi ağına sahiptir.

Öğrencilerin akredite bir mesleki becerilere sahip olmalarına, eğitim yoluyla kazanmalarına, istihdam için önem taşıyan bir iş aktivitesi geliştirmelerine ve bu duruma içerik çözümleri sağlamalarına dayanan Mesleki Sertifikaların önemini bilme tabanlı Profesyonel Sertifikalar.

Eğitim sektörü sürekli değişiyor, bu nedenle DEFOIN daha fazla içeriğin üretildiği bir I + D + I Bölümüne sahip. İçeriği yüksek düzeyde kontrol ve kişiselleştirme düzeyi yüksek olan, en gelişmiş e-öğrenme pazarlarından birine sahibiz.

DEFOIN, işçilere / işçi arabuluculuğu sağlamak ve işçilere mülklere uygun istihdam bulmak ve elde etmek için iş bulma ve işverenlere çalışan insanlara mesleki becerileri ve yeterlilik düzeyleri bakımından ihtiyaç ve gereksinimlerine en uygun şekilde hizmet vermeye yetkilidir.

www.defoin.es