TURKISH ROMANIAN BULGARIAN ITALIAN ESPAÑOL ENGLISH

VÜCUT DEĞİŞİMLERİNİ GÖREMEME VE ALGILAYAMAMA KÖRLÜĞÜNÜN ÖNLENMESİ: DAHA HIZLI BİR ÖZBİLİNCE DOĞRU İLERLEME

  Vücut değişimini görememe nedir?


  Araç takımının bu bölümünde, kişilere “Özbilinçlerini” ve “Vücut Bilinçlerini” geliştirmelerine yardımcı olması için seçilmiş aktiviteler bulunmaktadır. Egzersizler, yaşama yönelik yaklaşımı değiştirmeye ve iyileştirmeye yönelik vücut ve akıl tarafından verilen ince fakat önemli sinyallerin farkına varmaları için kişileri eğitir. Vücut bilincini ve duyguların keşfini geliştirmek için çocuklara yönelik aktiviteler bulunmaktadır.

  Vücut değişimini görememe neden olur?

  • Düzensiz beslenme, besin alımına veya belirtilerine karşı duyarsızlaşmaktan veya her iki unsuru da düzenleyen belirtilere karşı bilinç eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Açlık ve doymuşluk gibi bedensel duyulara karşı bilinç ve duyarlılık kazandırarak bu sorun giderilmelidir.
  • Duygular üzerinde çalışmak, daha çok bedensel ihtiyaçlara ve daha az duygusal, durumsal veya diğer unsurlara dayanarak kişinin besin alımını düzenlemesine yardımcı olabilir.
  • Vücudun ve aklın gücünü keşfetmek, kişilerin kendilerine daha fazla ilgi göstermesine yardımcı olabilmektedir.
  • Özbilinç, istediğinizi yaratarak ve geleceğinize hükmederek yaşamınızın kontrolünü elinize almada son derece önemli bir adımı teşkil eder. Özbilinciniz olduğunda düşüncelerinizin ve duygularınızın sizi nereye yönlendirdiğini anlayabilirsiniz. Ayrıca bu durum hareketlerinizin kontrolünü de elinize almanıza olanak tanır böylelikle arzuladığınız sonuçları elde etmeye yönelik gerekli değişimleri gerçekleştirebilirsiniz. Bu duygularınızdaki, davranışlarınızdaki veya kişiliğinizdeki değişimleri de kapsayabilir.
  • Vücut bilinci içalgı ve iç duyumu kapsar: içalgı bir bireyin konum alıcılar tarafından alınan duyulara dayanan tutum, hareket, denge ve konumunun normal şekilde bilincine varılması olayıdır öte yandan iç duyum ise modern tanımı ile vücudun iç durumuna yönelik duyudur.
  • Akıl bilinci, farkındalık meditasyon ve diğer eğitim uygulaması aracılığıyla geliştirilebilen, bir bireyin dikkatini şu anki zamanda meydana gelen deneyimlere yönlendiren psikolojik süreçtir. “Farkındalık” terimi, Budist geleneklerinin oldukça önemli bir unsuru olan Pali terimi sati ile ilişkilendirilmektedir. Budist öğretilerinde, aydınlanma veya acıdan tamamen arınma olarak yapılan tanımlamaya kademe kademe gidilmesini sağlayan kendini tanıma ve bilgeliği geliştirmek için farkındalıktan yararlanılır.

  Kimler nasıl yardımcı olur?

  • Eğitmenler; kişilere aktiviteler önermek, onların anlamasına ve egzersizleri yapmalarına yardımcı olmak için bunu bir rehber olarak kullanabilmektedir.
  • Yetişkinler, egzersizleri kendi kendilerine, yalnız veya gruplar halinde yapabilir.
  • Çocuklar için de ayrıca aktiviteler mevcuttur.

  Amacı nedir?


  Bu bölümün amaçları şunlardır:

  • Yoga egzersizlerine bağlı olarak kendi potansiyelinizi keşfetmek ve yeniden keşfetmek
  • Duygularınızı nasıl okuyacağınızı ve ifade edeceğinizi öğrenmek
  • Koordinasyonu geliştirme konusunda çocuklara yardımcı olmak
  • Duygularını anlamada ve ifade etmede çocuklara yardımcı olmak
  Kendilerini iyi hissettirecek aktiviteleri bulmada çocuklara yardımcı olmak
EGZERSİZ 1 EGZERSİZ 2 EGZERSİZ 3 EGZERSİZ 4 OYUN 1 OLAY İNCELEME 1

 

Vücut tarama meditasyonu

 

Yoga>

Anket ve Yazı Deneyimi

 

Plutchik’in duygu çarkıfeleğ

Hisler ve Aktiviteler

 

Albert’in Hikayesi

 

Dökümanı İndir
[114]
Dökümanı İndir
[117]
Dökümanı İndir
[118]
Dökümanı İndir
[119]
Dökümanı İndir
[116]
Dökümanı İndir
[114]

OLAY İNCELEME 2 WEB SİTE

 

Bilinçsizliğin ötesinde

 

 

Mucizeler yoktur, herhangi bir kısa yol mümkün değildir

Dökümanı İndir
[116]
Dökümanı İndir
[110]

  Sonuçlar

  • Vücut değişimlerini görememe ve algılayamama körlüğünün önlenmesi ve daha hızlı bir özbilince doğru ilerleme ile ilgili oyun, egzersiz ve vaka çalışmaları 6 değişik ülkede yaklaşık 82 kişiye uygulandı ve aşağıdaki sonuçlar elde edildi.

  • Egzersiz 1 ve 2 yi uygulayan bireylerin % 78 i vücut içerisinde ne yaşandığının farkına varma becerisini geliştirmek için farkındalığı uygulayarak, kişiler geçmişte beslenme alışkanlıklarını baltalayan duygusal alışkanlıklarını değiştirebileceklerini ve hem yemekler hem de duygular üzerinde kontrolü tekrar eline alabileceğine karar verdi.

  • Egzersiz 3 ve 4 ü uygulayan bireylerin %72 si Yansıtıcı ve etkili yazmanın kişinin kendisi hakkında düşünmesini sağlayan bir vasıta olmasıyla bu alanda kontrol kazanmasına, bireylerin istedikleri şeylere onları ilgilendiren sonuçlara ve hedeflerini elde etmede onlara yardımcı olacak duygusal durumlara göre kendilerini düzenleme becerisi kazandıracağına karar verdi.

  • Oyun 1 yi oynayan bireylerin % 88 i çocukların hangi aktivitelerden hoşlandığının anlaşılması ve onlara bu aktitiviteleri yapma fırsatının verilmesi hususunda faydalı bir araç olabilmesi sebebiyle duygulara ve hislere odaklanmanın ve onlar hakkında konuşmanın önemine karar verdi.