TURKISH ROMANIAN BULGARIAN ITALIAN ESPAÑOL ENGLISH

5. RUH SAĞLIĞININ, ÜZÜNTÜYE SON VERME VE BOŞLUKLARI DOLDURMA GİBİ TRAVMA TEDAVİSİ SÜRECİNDEKİ OLUMLU ETKİLERİ

   

  Ruh sağlığı nedir?

  Ruh sağlığı bizim duygusal, psikolojik ve sosyal yönden iyi durumumuzu kapsar. Düşüncelerimizi, hislerimizi ve davranışlarımızı etkiler. Ayrıca stresin üstesinden gelme, diğer bireyler ile ilişki kurma ve seçimler yapma konusunda bize yardımcı olur. Ruh sağlığı; çocukluk, ergenlik ve yetişkinlik olmak üzere hayatın her aşamasında önemlidir.
  Erken Uyarıcı Belirtiler
  Aşağıda yer alan temel duygu veya davranışlardan birini veya her birini tecrübe etmek soruna yönelik bir erken uyarıcı belirti teşkil edebilir:

  1. Çok fazla veya çok az yemek yemek veya uyumak
  2. Açıklanamayan acı ve ağrıların olması
  3. Çaresiz veya ümitsiz hissetme
  4. Doğru ve gerçek olmayan şeylere inanmak veya sesler duymak
  5. Çok düşük enerjili veya tamamen enerjisiz olmak
  6. Kendinize veya diğer insanlara zarar verdiğinizi düşünmek

  Travma tedavisinin en önemli biçimi, yeni verilere göre iki temel konuya işaret etmektedir:
  Etki altındaki bireylere yönelik bir uzman ve empatik konuşma eşinin mevcudiyeti;
  Travma etkilerinin ve bunun gelişim sürecinin anlaşılmasını teşvik etmek.

  Tedavisi neden önemlidir?


  Aşağıda yer alan temel nedenlerden dolayı bu konu başlığını seçmiş olduğumuzu vurgulamak yerinde olacaktır:
  Günlük hayatlarında sağlıkları üzerinde kötü beslenme ve yemek yeme alışkanlıklarının neden olabileceği olumsuz etkilerin sonuçlarına yönelik bilinçlenmeleri konusunda yetişkinlere(ayrıca çocuklu yetişkinler, aileler, Yetişkin Eğitimi Kuruluşları) destek vermek;

  Kendi özgüvenlerini iyileştirme ve ek, uygulamalı ve yararlı kaynaklar ile aktiviteler aracılığıyla ruh sağlığı dengesine ulaşma gereksinimleri olan yetişkinlere yardım etmek; sık aralıklarla eğitimler ve düzenleme-gelişim programları sağlayarak ve düzenleyerek SAĞLIK girişiminin daha yüksek derecede bir etkisini elde etmek;

  Duyguların ve olumlu düşünme eyleminin, vücudun işleyişinde faydalı bir etkisinin olduğunu, bir tür antiinflamatuar etkiye sahip olduğunu ve bundan hareketle sağlık üzerinde olumlu bir etkisinin olduğunu vurgulamak.
  Yapılan çalışmalar; minnettarlık, mutluluk veya genel olarak iyi olma, mutluluk hali ile uygulamalı aktiviteler arasında güçlü bir bağ olduğunu göstermektedir.

  Uygulamalı aktiviteler, insan davranışları ve yaklaşımlarının değiştirilmesinde ve günlük hayatın iyileştirilmesinde önemli ve temel bir rol üstlenmektedir.

  En çok kimler etkilenir?


  Kötü beslenme alışkanlığı olan, yavaş bir metabolizmaya sahip olmaya eğilimli, kolay bir şekilde kilo almaya imkan veren ve obez olan yetişkinler;

  Çocuklarına kötü bir beslenme modeli sunan, onların hayat kalitesini etkileyen çocuk sahibi yetişkinler;
  Yerel, bölgesel, ulusal toplumlardan yetişkinler ile doğrudan temas halinde olmalarından dolayı Yetişkin Eğitimi kuruluşları.
  Farklı aktivitelerin benimsenmesinde ve gerçekleştirilmesinde aileler gerçek bir destek teşkil edebilir (uygulamalı egzersizler, vaka çalışmaları, oyunlar);

  Tutum ve davranışların iyileştirilmesi ve değiştirilmesinde ve ayrıca kötü beslenme alışkanlığı olan veya obeziteye eğilimli yetişkin öğrencilerin sürece dahil olmasında eğitmenlerin rolü çok önemlidir.

  Ruh sağlığı için neler yapılabilir?


  “Ruh sağlığının üzüntüye son verme ve boşlukları doldurma gibi travma tedavisi sürecindeki olumlu etkileri” konu başlığı hakkındaki eğitimin amacı ile ilgili olarak bunun, şu hususlarla ilgili olduğu farkedilebilmektedir:
  Beslenme alışkanlıkları ve ruhsal durum ile ilgili olarak yetişkinlerin yaklaşımlarını ve davranışlarını iyileştirmek;
  Kötü beslenme alışkanlıkları olan yetişkinlerin ek ve yararlı kaynaklara/aktivitelere katılmasına dayanan olumlu değişimlere yönelik bu kişileri bilinçlendirmek ve yaşadıkları travma ve acıdan sonra bu insanların yaşamla ilgili gereksinimlerine yönelik güdülenmesini artırmak.

  Çekilen acının arkasındaki olumlu sonuçları görmelerinde hastalara (ihtiyacı olan yetişkinler) yardımcı olmak için teori ile uygulama arasında bir denge yakalamak amacıyla uzmanları (eğitmenleri) desteklemek;
  Yararlı, uygun ve anlaşılması kolay bir araç takımını teslim etmek amacıyla gerekli uygun“adımları” sağlamaktır.

EGZERSİZ 1 EGZERSİZ 1 OYUN 1 OYUN 2 VAKA İNCELEME 1 VAKA İNCELEME 2

 

Uygulamalı egzersiz ile ruh sağlığı arasındaki denge

 

Meditasyon

 

Vincent van Gogh

İki Gerçek ve Bir Yalan

Vaka Çalışması

Vaka Çalışması


WEB SİTE

 

Web Sayfaları ve Uygulamalar

 

Dökümanı İndir
[112]


  Sonuçlar

  • Faaliyetlere yönelik oyun, egzersiz ve vaka çalışmaları 6 değişik ülkede yaklaşık 82 kişiye uygulandı ve aşağıdaki sonuçlar elde edildi.

  • Egzersiz 1 ve 2 i uygulayan bireylerin % 76 sı uygulamalı ve kolay egzersizin tüm enerjinizi ve dikkati ruh sağlığı deneyimine yönlendirmenin sosyal bağlara, iyi kişisel ilişkilere sahip olmaya ruh sağlığını iyi bir şekilde sürdürmeye ve kişilerin tedavi sürecine katkı sağlaması açısından son derece önemli olduğuna karar verdi.

  • Oyun 1 yi oynayan bireylerin % 84 ruh sağlığının olumlu etkisine ulaşmaları ve ek vasıtalar aracılığıyla travma ve boşluğa karşı mücadele etmeye hazırlanmaları için yetişkinleri (hedef kitle) etkileşimli ve uygulamalı bir oyuna dahil etmenin toplumsal ruh sağlığının bilinçlenmesindeki artışın olumlu sonuçları olabileceği sonucuna karar verdi.

  • Oyun 2 yi oynayan bireylerin % 86 sı ruh sağlığına yönelik grup aktivitelerinin eğlenceli ve bilgilendirici olabildiğini ve ayrıca güdülenmelerini artırma konusunda yetişkinlere yardımcı olabildiğini ortaya koymasıyla tüm potansiyellerinin farkına varıp hayatın stresli yönleri ile baş edebilmesine karar verdi.