TURKISH ROMANIAN BULGARIAN ITALIAN ESPAÑOL ENGLISH

SAĞLIKLI YAŞAMDA DUYGUSAL ZEKA

 • NE

  Obez bir hasta için yemek ile ilgili duygularını kontrol etmeyi öğrenmek çok önemlidir. Duygularımıza; yemek suistimali ile yanlış şekilde onu tatmin etme konusunda bizi dürten endişe, üzüntü, sinir vb. anlarını yönetebilme anlayışını ve becerisini vermeliyiz. Doğru olan şey, besin alımı süreçlerinde herhangi bir müdahale olmadan yapılan bir yönetim şekli olmalıdır. Kilo sorunları genelde duygular tarafından yönlendirilen davranış ve duygulara dayanır. Yemek ile ilgili olarak günden güne ilerleme katettiğimiz yolu gerçek anlamda etkileyen şeyler bunlardır.

  Kısa dönem

  • Bu dönemde kullanıcı, genellikle alışkanlıklara daha az değer vererek yemeğin kendisine önem verir; ki bu durum kısa dönemde geçerli olmakla birlikte bir yemek yeme yöntemini bir yaşam tarzı olarak bütünleştirmek istediğimizde yanlış bir şekilde karşımıza çıkar.

  • Markalar tarafından teşvik edilen bilindik diyetler veya besin stratejileri ile hedefleri gerçekleştirmek için hissettiğimiz acelecilik, günümüzde şişmanlık tedavisinde hastalar tarafından bir bozukluk meydana getirilmesine neden olmaktadır.

  • Kısa dönem içerisinde ani bir güdü tarafından dürtülen duyguları bastırmak kolaydır, size direnç verir fakat takip edilmediği takdirde devamında artan iştahın ortaya çıkması ile birlikte kalori kısıtlamaları ortaya çıkar.

  Uzun dönem

  • Duygusal zekanın doğru şekilde kullanımı, hastada farkındalık yaratmak için temel teşkil eder.

  • Bilinçli bir hasta kısa dönem stratejisini istemez, kendisini bir an önce aşırı kiloluluktan kurtaracak sağlıklı bir yaşam tarzını arzular. İşte bu noktada, aciliyet geri plana düşer.

  • Uzun dönem içerisinde kritik görev duygular ile davranışlardadır; ki, bunlar bir aşırı kilo hastasının gerçek davranışlarını etkiler.

 • • Sonrasında kontrolsüzlüğe ve kaygıya neden olan kalorik kısıtlamaları desteklemek zor bir iştir.

 • NEDEN

  Deneyimler; duygusal zekanın yanlış beslenme alışkanlıklarına uygulanmasının tedavilerde gerçekten etkili olduğunu, somut ve ölçülebilir sonuçların elde edildiğini göstermektedir.

  BİLİNCİN İKİ DÜZLEMİ:

 • İlk olarak hastanın, sağlığı önemsizleştiren ve alışkanlıkları düzelten estetik seviyede odaklandığı yüzeysel bir seviye buluruz ve bu, ikinci arka planın temelini teşkil eder.

  Duygusal zekaya yönelik olarak bu açıklamaya değinecek olursak, estetik düzlemin merkeze konduğu bir zayıflama doğrudan sağlık seviyesine bağlıdır bu sebeple eğer sağlık planına odaklanırsak estetik düzlemi de çözeriz fakat zıt yöntem meydana gelmez, estetik düzleme odaklanabilir ve bir strateji ile zayıflayabiliriz fakat öte yandan alışkanlıkları değiştirmemiş ve sağlığa odaklanmamış oluruz.

  Duygusal zeka, sağlık düzlemine odaklanma bilincine sahip olmanıza yardımcı olmaktadır.

  •Duygularımızı yönetebilmeyi öğrenmeli, uygun seviyenin ne olduğunun bilincinde olmalı ve bize kilo sorunları ile mücadele etmede yardımcı olacak sağlık alışkanlıklarını sürece dahil etme konusunda doğru yolda olduğumuza emin olmalıyız.

 • KİM

  Duygusal zeka, aşırı kilolu olmalarının kaynağı dikkate alınmaksızın nüfusun herhangi bir kesimine ve herhangi bir hastaya uygulanabilir.
  Yetişkinlerin daha derin bir bilgi ve tecrübe duygularının olduğu farzedilir fakat bu her zaman böyle değildir; aslında, aşırı kilolu olmak ile iyi bir şekilde mücadele etmeyi zorlaştıran duyguları ile mücadele etme seviyesi çok düşük birçok yetişkinle sürekli olarak bir araya gelmekteyiz.


  Aşırı kilolu yetişkinler, çocuklarının eğitiminde özellikle de gelecekte yaşanabilecek aşırı kilo sorunu ile başa çıkmalarında yardımcı olabilecek duygusal eğitimdeki rollerinin öneminin bilincinde olmalıdır.


  İkinci olarak özellikle olgunluğa erişmemiş kişilerin davranışları üzerinde kararlı ve kesin bir etkisi olan eğitimcilerin rolü bulunmaktadır.


  Eğitimciler ile aktarılan bu duygu eğitimi gelecekte daha az aşırı kilo sorunu olan bireylerin yetişmesine vesile olur.

 • HANGİ

  • İlk olarak, duygusal zekanın ne anlama geldiğine yönelik derin bir bilgi birikimi ile başlamalıyız.
  • Duygusal zeka, kişisel yaşamlarımızdaki hedeflerimizi gerçekleştirmek ve diğer bireyler ile olan ilişkilerimizi geliştirmek için duygularımızın etkin yönetimini sağlar.
  • Aşırı kilo sorununda duygusal zeka, içsel yönü ile öncelikli olarak uygulanır.
  • İkinci olarak, kendi içsel yönü ile birlikte duygusal zekanın kavramlarını algılayabildiğimiz andan itibaren bilinç aşamasına doğru harekete geçmeliyiz.
  • Bir bireyin, duygularının ve onları nasıl ele alacağının bilincinde olması, aşırı kilo sorunlarının üstesinden gelmesi için temel bir destek teşkil eder.
  • Duygusal zeka kavramları hayatımıza girdiği anda aşırı kilo sorununa karşı mücadelede somut hedefleri gerçekleştirmek için onları içselleştirmeliyiz.
EGZERSİZ 1 EGZERSİZ 2 OYUN 1 OYUN 2 VAKA ÇALIŞ. 1
Download
[111]
Download
[99]
Download
[105]
Download
[106]
Download