TURKISH ROMANIAN BULGARIAN ITALIAN ESPAÑOL ENGLISH

SAĞLIKLI YAŞAMDA DUYGUSAL ZEKA

  DUYGUSAL ZEKA NEDİR?

  Obez bir hasta için yemek ile ilgili duygularını kontrol etmeyi öğrenmek çok önemlidir. Duygularımıza; yemeği suistimal etme ile yanlış şekilde tatmin olma konusunda bizi dürten endişe, üzüntü, sinir vb. anlarını yönetebilme anlayışını ve becerisini kazanmalıyız. Doğru olan şey, besin alımı süreçlerinde herhangi bir müdahale olmadan yapılan bir yönetim şekli olmalıdır.

  Kilo sorunları genelde duygular tarafından yönlendirilen davranışlara dayanır. Yemek ile ilgili olarak günden güne ilerleme kaydettiğimiz yolu gerçek anlamda etkileyen şeyler şunlardır.

  Kısa dönemde duygusal zekanın önemi:

  • Bu dönemde kullanıcı, genellikle alışkanlıklara daha az değer vererek yemeğin kendisine önem verir ki bu durum kısa dönemde geçerli olmakla birlikte bir yemek yeme yöntemini bir yaşam tarzı olarak bütünleştirmek istediğimizde yanlış bir şekilde karşımıza çıkar.
  • Markalar tarafından teşvik edilen bilindik diyetler veya besin stratejileri ile hedefleri gerçekleştirmek için hissettiğimiz acelecilik, günümüzde şişmanlık tedavisinde hastalar tarafından bir bozukluk meydana getirilmesine neden olmaktadır.
  • Kısa dönem içerisinde ani bir güdü tarafından dürtülen duyguları bastırmak kolaydır, size direnç verir fakat takip edilmediği takdirde devamında artan iştahın ortaya çıkması ile birlikte kalori kısıtlamaları ortaya çıkar.

  Uzun dönemde duygusal zekanın önemi:

  • Duygusal zekanın doğru şekilde kullanımı, hastada farkındalık yaratmak için temel teşkil eder.
  • Bilinçli bir hasta kısa dönem stratejisini istemez, kendisini bir an önce aşırı kiloluluktan kurtaracak sağlıklı bir yaşam tarzını arzular. İşte bu noktada, aciliyet geri plana düşer.
  • Uzun dönem içerisinde kritik görev duygular ile davranışlarıdır ki, bunlar aşırı kilolu hastaların gerçek davranışlarını etkiler.
  • Sonrasında kontrolsüzlüğe ve kaygıya neden olan kalori kısıtlamalarını desteklemek zor bir iştir.

  Duygusal zeka neden önemlidir?

  • Deneyimler; duygusal zekânın yanlış beslenme alışkanlıklarına uygulanmasının tedavilerde gerçekten etkili olduğunu, somut ve ölçülebilir sonuçların elde edildiğini göstermektedir.
  • Bilincin iki düzlemi: İlk olarak hastanın, sağlığı önemsizleştiren ve alışkanlıkları düzelten estetik seviyede odaklandığı yüzeysel bir seviye buluruz ve bu, ikinci arka planın temelini teşkil eder.
  • Duygusal zekaya yönelik olarak bu açıklamayı getirecek olursak, estetik düzlemin merkeze konduğu bir zayıflama doğrudan sağlık seviyesine bağlıdır bu sebeple eğer sağlık planına odaklanırsak estetik düzlemi de çözeriz fakat zıt yöntem meydana gelmez, estetik düzleme odaklanabilir ve bir strateji ile zayıflayabiliriz fakat öte yandan alışkanlıkları değiştirmemiş ve sağlığa odaklanmamış oluruz.
  • Duygusal zeka, sağlık düzlemine odaklanma bilincine sahip olmanıza yardımcı olabilmektedir.
  • Duygularımızı yönetebilmeyi öğrenmeli, uygun seviyenin ne olduğunun bilincinde olmalı ve bize kilo sorunları ile mücadele etmede yardımcı olacak sağlık alışkanlıklarını sürece dâhil etme konusunda doğru yolda olduğumuza emin olmalıyız.

  Duygusal zeka kimin için?

  • Duygusal zeka, aşırı kilolu olmalarının kaynağı dikkate alınmaksızın nüfusun herhangi bir kesimine ve herhangi bir hastaya uygulanabilir.
  • Yetişkinlerin daha derin bir bilgi ve tecrübe duygularının olduğu farzedilir fakat bu her zaman böyle değildir. Aslında, aşırı kilolu ve duygularıyla mücadele etme seviyesi çok düşük birçok yetişkinle sürekli olarak bir araya gelmekteyiz.
  • Aşırı kilolu yetişkinler, çocuklarının eğitiminde özellikle de gelecekte yaşanabilecek aşırı kilo sorunu ile başa çıkmalarında yardımcı olabilecek duygusal eğitimdeki rollerinin öneminin bilincinde olmalıdır.
  • İkinci olarak özellikle olgunluğa erişmemiş kişilerin davranışları üzerinde kararlı ve kesin bir etkisi olan eğitimcilerin rolü bulunmaktadır.
  • Eğitimciler ile aktarılan bu duygu eğitimi gelecekte daha az aşırı kilo sorunu olan bireylerin yetişmesine vesile olabilir.

  Duygusal zekanın uygulaması

  • İlk olarak, duygusal zekanın ne anlama geldiğine yönelik derin bir bilgi birikimi ile başlamalıyız.
  • Duygusal zeka, kişisel yaşamlarımızdaki hedeflerimizi gerçekleştirmek ve diğer bireyler ile olan ilişkilerimizi geliştirmek için duygularımızın etkin yönetilmesini sağlar.
  • Aşırı kilo sorununda duygusal zeka, içsel yönü ile öncelikli olarak uygulanır.
  • İkinci olarak, kendi içsel yönü ile birlikte duygusal zekanın kavramlarını algılayabildiğimiz andan itibaren bilinç aşamasına doğru harekete geçmeliyiz.
  • Bir bireyin, duygularının ve onları nasıl ele alacağının bilincinde olması, aşırı kilo sorunlarının üstesinden gelmesi için temel bir destek teşkil eder.
  • Duygusal zekâ kavramları hayatımıza girdiği anda aşırı kilo sorununa karşı mücadelede somut hedefleri gerçekleştirmek için onları içselleştirmeliyiz.

EGZERSİZ 1 EGZERSİZ 2 OYUN 1 OYUN 2 VAKA ÇALIŞ. 1

 

Farkındalık – ne durumdayım?

 

Mucizeler yoktur, herhangi bir kısa yol mümkün değildir

Zayıflama
Çarkı

Seçim yapmayı öğrenme

Juan Infante


  Sonuçlar

  • Duygusal zekanın önemine ve uygulama yöntemlerine yönelik oyun, egzersiz ve vaka çalışmaları 6 değişik ülkede yaklaşık 82 kişiye uygulandı.

  • Egzersiz 1 de uygulanan egzersizi uygulayan bireylerin % 94 ü duygusal zekanın sağlıklı yaşamda kullanılabilir olduğunu paylaştı ve obezite hakkında bilinçlenmenin önemine karar verdi.

  • Egzersiz 2 yi uygulayan bireylerin % 98 i Mucizevi ürünlerin yemek yeme alışkanlıklarını değiştirmeyen insanların üzerinde etkisiz olduğuna karar verdi.

  • Oyun 1 yi oynayan bireylerin % 86 sı kendi durumundan haberdar olup kendi hedeflerini gerçekleştirebilmek konusunda güdülenmeye kanaat getirdi.

  • Oyun 2 yi oynayan bireylerin % 99 u Satın alma işlemini duyguların etkisiyle gerçekleştirdiğini ve yaşam tarzında meydana gelecek bir değişimle duygularını yönetmenin sağlıklı beslenmede etkili olacağına karar verdi.